SHENZHEN KSTAR SCI

002518 SZSE
002518
SHENZHEN KSTAR SCI SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

002518 financial statements

Tóm tắt tài chính của SHENZHEN KSTAR SCI với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002518 là 15.289B. EPS TTM của công ty là 0.60, lợi tức cổ tức là 0.78%, và P/E là 43.64.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền