ANHUI XINBO ALUMIN

SZSE003038
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

003038 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ANHUI XINBO ALUMIN với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 003038 là 6.144B CNY. EPS TTM của công ty là 1.34 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.48% và P/E là 31.20.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬