ANHUI XINBO ALUMIN

003038 SZSE
003038
ANHUI XINBO ALUMIN SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

003038 financial statements

Tóm tắt tài chính của ANHUI XINBO ALUMIN với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 003038 là 5.242B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền