YANTAI CHANG YU PI

200869 SZSE
200869
YANTAI CHANG YU PI SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

200869 fundamentals

Tóm tắt tài chính của YANTAI CHANG YU PI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 200869 là 18.077B HKD. EPS TTM của công ty là 0.90 HKD, tỷ suất cổ tức là 4.36% và P/E là 13.47.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu