WUHAN RAYCUS FIBER
300747 SZSE

300747
WUHAN RAYCUS FIBER SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của WUHAN RAYCUS FIBER với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 300747 là 24.628B. EPS TTM của công ty là 1.13, lợi tức cổ tức là 0.12%, và P/E là 52.58. Ngày thu nhập tiếp theo WUHAN RAYCUS FIBER là 2 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền