CSPC INNOVATION PH

300765 SZSE
300765
CSPC INNOVATION PH SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300765 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CSPC INNOVATION PH với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 300765 là 7.589B CNY. EPS TTM của công ty là 0.84 CNY, tỷ suất cổ tức là 1.05% và P/E là 17.03.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu