HICHAIN LOGISTICS

300873SZSE
300873
HICHAIN LOGISTICSSZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

300873 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HICHAIN LOGISTICS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 300873 là 6.925B CNY. EPS TTM của công ty là 1.85 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.94% và P/E là 16.26.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu