MCLON JEWELLERY CO

300945 SZSE
300945
MCLON JEWELLERY CO SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 300945

Vị thế tài chính hiện tại của MCLON JEWELLERY CO

Tổng tài sản của 300945 trong Q3 21 là 818.71M CNY, tăng 1.31% so với kỳ trướcQ2 21. Và tổng nợ phải trả giảm 9.90% trong Q3 21 tới 68.67M CNY.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu