SHENZHEN RIDGE ENG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

300977 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SHENZHEN RIDGE ENG

Doanh thu của SHENZHEN RIDGE ENG trong năm ngoái lên tới 571.91 M CNY, phần lớn trong số đó — 398.99 M CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Engineering Evaluation Services, năm trước mang lại 621.92 M CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SHENZHEN RIDGE ENG 571.83 M CNY, và năm trước đó — 778.21 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia