SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.

SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2020 nguyên tắc cơ bản

SABIC AGRI-NUTRIENTS CO. tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 3.00 SAR, hãy mua trước 4 Tháng 7 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.47%