SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.

SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2020 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.

Doanh thu của SABIC AGRI-NUTRIENTS CO. trong năm ngoái lên tới 11.03 B SAR, phần lớn trong số đó — 10.34 B SAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Agri-nutrients, năm trước mang lại 18.20 B SAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Singapore — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SABIC AGRI-NUTRIENTS CO. 3.19 B SAR, và năm trước đó — 6.18 B SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia