ACWA POWER CO.ACWA POWER CO.ACWA POWER CO.

ACWA POWER CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2082 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ACWA POWER CO.

Doanh thu của ACWA POWER CO. trong năm ngoái lên tới 6.10 B SAR, phần lớn trong số đó — 4.52 B SAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Thermal and Water Desalination, năm trước mang lại 4.26 B SAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ACWA POWER CO. 3.09 B SAR, và năm trước đó — 2.48 B SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia