FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO.FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO.FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO.

FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4240 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO. trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 4240 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là -0.59 SAR trong khi ước tính là -0.59 SAR, gây bất ngờ đến -0.16%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 1.01 B SAR mặc dù con số ước tính là 1.45 B SAR. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.11 SAR còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 923.00 M SAR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 4240 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên