FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4240 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO.

Doanh thu của FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO. trong năm ngoái lên tới 5.23 B SAR, phần lớn trong số đó — 5.53 B SAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Fashion Retail, năm trước mang lại 3.89 B SAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO. 4.88 B SAR, và năm trước đó — 3.68 B SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia