FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO

4240 TADAWUL
4240
FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 4240

Tóm tắt tài chính của FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4240 là 2.675B SAR. Ngày thu nhập tiếp theo của FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR CO là 25 Tháng 5, ước tính là 0.12 SAR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu