UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.

UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4260 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.

Doanh thu của UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO. trong năm ngoái lên tới 1.38 B SAR, phần lớn trong số đó — 581.68 M SAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Lease, năm trước mang lại 496.17 M SAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO. 1.38 B SAR, và năm trước đó — 1.03 B SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia