444

SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4263 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES CO.

Doanh thu của SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES CO. trong năm ngoái lên tới 1.46 B SAR, phần lớn trong số đó — 1.22 B SAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Air Cargo Handling, năm trước mang lại 1.06 B SAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES CO. 1.46 B SAR, và năm trước đó — 1.22 B SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia