SAUDI ARABIAN COOPERATIVE INSURANCE CO

8100 TADAWUL
8100
SAUDI ARABIAN COOPERATIVE INSURANCE CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8100 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SAUDI ARABIAN COOPERATIVE INSURANCE CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 8100 là 491.4M SAR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu