CANADIAN MEDICAL CENTER CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9518 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của CANADIAN MEDICAL CENTER CO.

Tổng tài sản của 9518 trong H1 23 là 110.39M SAR, tăng 1.56% so với kỳ trướcH2 22. Và tổng nợ phải trả giảm 9.43% trong H1 23 tới 19.64M SAR.

‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SAR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY