CANADIAN MEDICAL CENTER CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9518 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CANADIAN MEDICAL CENTER CO., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 9518 trong nửa năm trước là 45.22M SAR, cao hơn 6.86% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 23 là 8.00M SAR.

‪0‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SAR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY