RAOOM TRADING CORAOOM TRADING CORAOOM TRADING CO

RAOOM TRADING CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9529 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính RAOOM TRADING CO.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường 9529, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q2 '21
Q2 '22
Q1 '24
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền