III

INFIMER LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INFR-M nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của INFIMER LTD

Tổng tài sản của INFR-M cho H2 23 là140.00 k ILS, ít hơn 18.60% so với kỳ trước H2 22. Và tổng nợ phải trả tăng 20.62% trong H2 23 tới 12.29 M ILS.

‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: ILS
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY