222

HOYA RESORT HOTEL GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2736 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của HOYA RESORT HOTEL GROUP

Tổng tài sản của 2736 cho Q1 24 là2.17 B TWD, ít hơn 0.47% so với kỳ trước Q4 23. Và tổng nợ phải trả giảm 0.69% trong Q1 24 tới 961.8 M TWD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY