333

JIIN MING INDUSTRY CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3230 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của JIIN MING INDUSTRY CO

Tổng tài sản của 3230 trong Q1 24 là 1.40 B TWD, tăng 12.04% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 24.53% trong Q1 24 tới 813.95 M TWD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY