888

LAUNCH TECHNOLOGIES CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

8420 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của LAUNCH TECHNOLOGIES CO LTD

Tổng tài sản của 8420 cho Q4 23 là2.00 B TWD, ít hơn 8.61% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 4.39% trong Q4 23 tới 1.33 B TWD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY