222

ST COUSAIR CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2937 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ST COUSAIR CO LTD

Doanh thu của ST COUSAIR CO LTD trong năm ngoái lên tới 19.16 B JPY, phần lớn trong số đó — 6.55 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Direct Management, năm trước mang lại 5.46 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ST COUSAIR CO LTD 17.87 B JPY, và năm trước đó — 14.17 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia