RYOYU SYSTEMS CO LTD

4685 TSE
4685
RYOYU SYSTEMS CO LTD TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4685 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của RYOYU SYSTEMS CO LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4685 là 14.079B JPY. EPS TTM của công ty là 249.74 JPY, tỷ suất cổ tức là 3.39% và P/E là 8.87.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu