KEYHOLDER INC

4712 TSE
4712
KEYHOLDER INC TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4712 financial statements

Tóm tắt tài chính của KEYHOLDER INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 4712 là 13.506B. EPS TTM của công ty là 130.54, lợi tức cổ tức là 1.28%, và P/E là 5.75.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền