BRIDGESTONE CORPBRIDGESTONE CORPBRIDGESTONE CORP

BRIDGESTONE CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5108 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BRIDGESTONE CORP

Doanh thu của BRIDGESTONE CORP trong năm ngoái lên tới 4.31 T JPY, phần lớn trong số đó — 3.84 T JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Tire, năm trước mang lại 3.01 T JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BRIDGESTONE CORP 1.66 T JPY, và năm trước đó — 1.22 T JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia