YAMAU HOLDINGS CO LTD

5284 TSE
5284
YAMAU HOLDINGS CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

5284 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của YAMAU HOLDINGS CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 5284 là 4.283B. EPS TTM của công ty là 245.27, lợi tức cổ tức là 3.14%, và P/E là 2.85.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền