SHINTO COMPANY(JP)
5380 TSE

5380
SHINTO COMPANY(JP) TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

5380 financial statements

Tóm tắt tài chính của SHINTO COMPANY(JP) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 5380 là 730.692M. EPS TTM của công ty là 3.00, lợi tức cổ tức là 3.63%, và P/E là 689.63.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền