TDK CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6762 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TDK CORP

Doanh thu của TDK CORP trong năm ngoái lên tới 2.18 T JPY, phần lớn trong số đó — 1.17 T JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Energy Application, năm trước mang lại 965.35 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TDK CORP 1.19 T JPY, và năm trước đó — 1.06 T JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia