LIHIT LAB INC

7975 TSE
7975
LIHIT LAB INC TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

7975 financial statements

Tóm tắt tài chính của LIHIT LAB INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 7975 là 3.083B. EPS TTM của công ty là 228.05, lợi tức cổ tức là 2.75%, và P/E là 7.82.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền