IZUMI CO LTD

8273 TSE
8273
IZUMI CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

8273 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của IZUMI CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 8273 là 225.87B. EPS TTM của công ty là 322.51, lợi tức cổ tức là 2.72%, và P/E là 9.88.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền