FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP

FN TSX
FN
FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP TSX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính FN

Tóm tắt tài chính của FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FN là 2.123B CAD. EPS TTM của công ty là 3.22 CAD, tỷ suất cổ tức là 6.64% và P/E là 11.05. Ngày thu nhập tiếp theo của FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP là 26 Tháng 7, ước tính là 0.82 CAD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu