FINNING INTERNATIONAL INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FTT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FINNING INTERNATIONAL INC

Doanh thu của FINNING INTERNATIONAL INC trong năm ngoái lên tới 9.54 B CAD, phần lớn trong số đó — 5.38 B CAD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Product Support, năm trước mang lại 4.61 B CAD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Canada — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FINNING INTERNATIONAL INC 6.03 B CAD, và năm trước đó — 5.20 B CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia