NATIONAL BANK OF CANADA

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NATIONAL BANK OF CANADA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NA là 31.205B CAD. EPS TTM của công ty là 9.57 CAD, tỷ suất cổ tức là 4.19% và P/E là 9.79. Ngày thu nhập tiếp theo của NATIONAL BANK OF CANADA là 31 Tháng 5, ước tính là 2.42 CAD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬