SUPREMEX INC

SXP TSX
SXP
SUPREMEX INC TSX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SXP fundamentals

Tóm tắt tài chính của SUPREMEX INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SXP là 92.35M CAD. EPS TTM của công ty là 0.67 CAD, tỷ suất cổ tức là 2.83% và P/E là 5.08. Ngày thu nhập tiếp theo của SUPREMEX INC là 5 Tháng 8, ước tính là 0.16 CAD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu