TERRASCEND CORPTERRASCEND CORPTERRASCEND CORP

TERRASCEND CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TSND nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TERRASCEND CORP

Doanh thu của TERRASCEND CORP trong năm ngoái lên tới 420.54 M CAD, phần lớn trong số đó — 428.29 M CAD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Cannabis, năm trước mang lại 322.64 M CAD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TERRASCEND CORP 428.29 M CAD, và năm trước đó — 322.64 M CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia