Hàng Nông sản/Chế biến (Công nghiệp)

79
Cổ phiếu
15.016B
Giá trị vốn hóa thị trường
482.396K
Khối lượng
−2.72%
Thay đổi
−2.71%
Hiệu suất Tháng
−49.17%
Hiệu suất Năm
−19.85%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
AAWH.UASCEND WELLNESS HOLDINGS, INC.0.790 USD−3.66%−0.030 USD
Bán Mạnh
35K27.65K USD217.515M CAD−0.52 CAD2.2K
ACBAURORA CANNABIS INC
0.68 CAD−4.23%−0.03 CAD
Bán
6.951M4.727M CAD217.516M CAD−7.17 CAD1.338K
ACRG.A.UACREAGE HOLDINGS, INC. FIXED S.V.0.245 USD−10.91%−0.030 USD
Bán Mạnh
1.64K402 USD26.75M CAD−1.71 CAD1.016K
ACRG.B.UACREAGE HOLDINGS, INC. FLOATING S.V.0.380 USD−15.56%−0.070 USD
Bán Mạnh
10.2K3.876K USD41.49M CAD−1.71 CAD1.016K
ADPTADAPTOGENICS HEALTH CORP.0.050 CAD−23.08%−0.015 CAD
Theo dõi
3.001K150 CAD1.066M CAD
AGRAAGRA VENTURES LTD0.005 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
135.308K677 CAD538.095K CAD−0.45 CAD
AHALEAFIA HEALTH INC
0.030 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
96.001K2.88K CAD12.095M CAD−0.27 CAD
ATLATLAS GLOBAL BRANDS INC.0.200 CAD−18.37%−0.045 CAD
Bán Mạnh
11.983K2.397K CAD37.011M CAD0.270.74 CAD
AVNTAVANT BRANDS INC
0.150 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
181.009K27.151K CAD38.378M CAD−0.03 CAD220
BAMMBODY AND MIND INC.0.065 CAD−7.14%−0.005 CAD
Bán
21K1.365K CAD10.265M CAD−0.35 CAD128
BHSCBIOHARVEST SCIENCES INC.0.210 CAD−2.33%−0.005 CAD
Bán
6.218K1.306K CAD99.054M CAD−0.03 CAD
BIOBIOME GROW INC.0.010 CAD100.00%0.005 CAD
Mua
2K20 CAD1.124M CAD−0.10 CAD
BLABBRITANNIA LIFE SCIENCES INC.0.115 CAD−8.00%−0.010 CAD
Bán
68.001K7.82K CAD14.427M CAD24.470.00 CAD
BYNDBYND CANNASOFT ENTERPRISES INC4.150 CAD11.86%0.440 CAD
Mua
3.6K14.94K CAD140.607M CAD−0.06 CAD8
BZAMBZAM LTD.0.225 CAD−6.25%−0.015 CAD
Bán Mạnh
127.103K28.598K CAD37.759M CAD−0.38 CAD
CANBCANADABIS CAP INC
0.245 CAD−5.77%−0.015 CAD
Mua
141.5K34.668K CAD35.655M CAD12.890.02 CAD
CANNHERITAGE CANNABIS HOLDINGS CORP.0.010 CAD0.00%0.000 CAD
Bán Mạnh
42.5K425 CAD9.162M CAD−0.04 CAD
CLCRESCO LABS INC.2.280 CAD−7.69%−0.190 CAD
Bán
410.62K936.214K CAD1.002B CAD−0.94 CAD3.2K
CLCCHRISTINA LAKE CANNABIS CORP0.095 CAD5.56%0.005 CAD
Mua
12.6K1.197K CAD11.69M CAD−0.02 CAD
CRCCCOPLAND ROAD CAPITAL CORPORATION0.240 CAD0.00%0.000 CAD
Theo dõi
50K12K CAD1.939M CAD−0.06 CAD
CURACURALEAF HOLDINGS, INC.3.870 CAD−2.03%−0.080 CAD
Mua
140.066K542.055K CAD2.839B CAD−0.74 CAD
CVGRCITY VIEW GREEN HOLDINGS INC.0.010 CAD0.00%0.000 CAD
Mua
2K20 CAD2.787M CAD−0.01 CAD
CWEBCHARLOTTES WEB HOLDINGS INC
0.280 CAD7.69%0.020 CAD
Bán
56.274K15.757K CAD39.635M CAD−0.49 CAD170
CXXIC21 INVESTMENTS INC.0.355 CAD4.41%0.015 CAD
Mua
11K3.905K CAD40.816M CAD24.650.02 CAD135
DHBDELIVRA HEALTH BRANDS INC
0.015 CAD−25.00%−0.005 CAD
Bán Mạnh
90.371K1.356K CAD5.052M CAD−0.01 CAD
ENRTENERTOPIA CORP.0.045 CAD0.00%0.000 CAD
Mua
5.5K248 CAD6.018M CAD1.960.02 CAD
ENTGENTOURAGE HEALTH CORP
0.025 CAD25.00%0.005 CAD
Mua
2.825K71 CAD6.135M CAD−0.40 CAD
FAFFIRE & FLOWER HOLDINGS CORP
0.300 CAD−11.76%−0.040 CAD
Bán Mạnh
741.612K222.484K CAD15.476M CAD1.424K
FFNT4FRONT VENTURES CORP.0.215 CAD−8.51%−0.020 CAD
Bán
45.3K9.74K CAD152.717M CAD−0.11 CAD641
GDNSGOODNESS GROWTH HOLDINGS INC.0.210 CAD−10.64%−0.025 CAD
Bán Mạnh
145.35K30.524K CAD30.11M CAD−0.38 CAD
GHGGLOBAL HEMP GROUP INC.0.005 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
305.808K1.529K CAD1.778M CAD−0.01 CAD
GTIIGREEN THUMB INDUSTRIES INC.10.330 CAD−1.62%−0.170 CAD
Mua
110.963K1.146M CAD2.476B CAD−0.06 CAD3.763K
GWAYGREENWAY GREENHOUSE CANNABIS CORPORATION0.290 CAD0.00%0.000 CAD
Mua
7.5K2.175K CAD37.968M CAD−0.02 CAD
HERBHERBAL DISPATCH INC.0.005 CAD−50.00%−0.005 CAD
Bán Mạnh
19.455K97 CAD6.132M CAD−0.01 CAD
HEXOHEXO CORP
1.29 CAD−3.73%−0.05 CAD
Bán
66.842K86.226K CAD58.133M CAD−8.70 CAD689
HULKPONTUS PROTEIN LTD
0.005 CAD0.00%0.000 CAD
Bán Mạnh
100K500 CAD422.022K CAD
IANIANTHUS CAPITAL HOLDINGS INC.0.025 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
3.301K83 CAD161.131M CAD−0.85 CAD900
IBHINDIGENOUS BLOOM HEMP CORP.0.020 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
3.6K72 CAD1.423M CAD
IROINTER-ROCK MINERALS INC(CA)
0.71 CAD−1.39%−0.01 CAD
Bán
2.5K1.775K CAD17.062M CAD0.02 CAD
JUSHJUSHI HOLDINGS INC. CLASS B SUBORDINATE VOTING SHARES0.630 CAD−3.08%−0.020 CAD
Bán Mạnh
61.754K38.905K CAD127.812M CAD−1.34 CAD1.486K
LABSMEDIPHARM LABS CORP
0.070 CAD0.00%0.000 CAD
Bán Mạnh
167.713K11.74K CAD27.307M CAD−0.09 CAD130
LEEFLEEF BRANDS INC.0.025 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
47.21K1.18K CAD25.583M CAD−0.02 CAD
LOBELOBE SCIENCES LTD.0.030 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
55.333K1.66K CAD2.309M CAD−0.16 CAD
LOVECANNARA BIOTECH INC
1.11 CAD5.71%0.06 CAD
Sức mua mạnh
104.55K116.051K CAD95.111M CAD28.910.04 CAD
LOWLLOWELL FARMS INC.0.050 CAD42.86%0.015 CAD
Mua
255K12.75K CAD5.648M CAD−0.28 CAD125
MJMAVEN BRANDS INC0.035 CAD40.00%0.010 CAD
Bán
7.203K252 CAD1.226M CAD
MJMJVERTICAL PEAK HOLDINGS INC.0.005 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
4.509K23 CAD714.946K CAD−0.15 CAD
MRMDMARIMED INC.0.610 CAD12.96%0.070 CAD
Mua
86K52.46K CAD202.093M CAD20.050.03 CAD681
MVMDMOUNTAIN VALLEY MD HOLDINGS INC.0.060 CAD9.09%0.005 CAD
Mua
238.618K14.317K CAD18.131M CAD−0.02 CAD
NVGNASS VALLEY GATEWAY LTD.0.025 CAD−16.67%−0.005 CAD
Bán
3K75 CAD7.821M CAD−0.01 CAD
OGIORGANIGRAM HOLDINGS INC
0.51 CAD−8.93%−0.05 CAD
Bán Mạnh
6.361M3.244M CAD175.847M CAD−0.04 CAD
OGOORGANTO FOODS INC
0.090 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
5.05K455 CAD25.401M CAD−0.04 CAD
OILSNEXTLEAF SOLUTIONS LTD.0.070 CAD0.00%0.000 CAD
Mua
525.09K36.756K CAD10.582M CAD−0.02 CAD
OPTIOPTIMI HEALTH CORP0.230 CAD−4.17%−0.010 CAD
Bán
35.926K8.263K CAD20.826M CAD−0.07 CAD
PCLOPHARMACIELO LTD
0.180 CAD2.86%0.005 CAD
Bán
173.346K31.202K CAD20.526M CAD−0.10 CAD
PLTHPLANET 13 HOLDINGS INC.0.780 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
54.371K42.409K CAD172.796M CAD−0.33 CAD567
REZNTHE HASH CORPORATION0.005 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
17.2K86 CAD1.401M CAD−0.01 CAD
RMCREFINED METALS CORP.0.110 CAD−8.33%−0.010 CAD
Bán Mạnh
28.5K3.135K CAD6.748M CAD
RSIROGERS SUGAR INC
5.84 CAD−1.02%−0.06 CAD
Bán
142.106K829.899K CAD616.138M CAD−0.16 CAD
SAI.HSUNSHINE AGRI-TECH INC
0.010 CAD0.00%0.000 CAD
Bán Mạnh
2K20 CAD720.062K CAD−0.00 CAD
SLNGSLANG WORLDWIDE INC.0.035 CAD16.67%0.005 CAD
Mua
142K4.97K CAD7.603M CAD−0.26 CAD
STEMSTEM HOLDINGS INC.0.015 CAD0.00%0.000 CAD
Bán Mạnh
89K1.335K CAD4.278M CAD−0.09 CAD150
STHZSTATEHOUSE HOLDINGS INC0.055 CAD37.50%0.015 CAD
Theo dõi
37.9K2.085K CAD13.882M CAD−1.30 CAD
SWPSWISS WTR DECAFFINATED COFFEE INC
2.71 CAD0.00%0.00 CAD
Bán
1.1K2.981K CAD24.741M CAD81.870.03 CAD45
TERTERRASCEND CORP.2.220 CAD−3.06%−0.070 CAD
Theo dõi
15.981K35.478K CAD774.354M CAD−1.74 CAD1.125K
TGIF1933 INDUSTRIES INC.0.015 CAD0.00%0.000 CAD
Bán Mạnh
13K195 CAD6.813M CAD−0.04 CAD
THCTHC BIOMED INTL LTD0.035 CAD−12.50%−0.005 CAD
Bán
1K35 CAD6.558M CAD−0.02 CAD35
TIUM.UCANSORTIUM INC.0.080 USD0.00%0.000 USD
Mua
1K80 USD27.377M CAD−0.18 CAD
TLRYTILRAY BRANDS INC
2.25 CAD−8.16%−0.20 CAD
Bán Mạnh
1.535M3.455M CAD1.539B CAD−4.15 CAD1.7K
TRIPRED LIGHT HOLLAND CORP.0.085 CAD−2.94%−0.005 CAD
Bán
454.225K37.474K CAD30.444M CAD−0.03 CAD
TRULTRULIEVE CANNABIS CORP.5.770 CAD−3.35%−0.200 CAD
Bán Mạnh
98.583K568.824K CAD1.11B CAD−1.96 CAD7.6K
VEXTVEXT SCIENCE, INC.0.270 CAD−1.82%−0.005 CAD
Bán
77.35K20.885K CAD38.484M CAD3.220.08 CAD
VIBEVIBE GROWTH CORPORATION0.065 CAD8.33%0.005 CAD
Mua
73K4.745K CAD6.729M CAD−0.11 CAD
VRNOVERANO HOLDINGS CORP.3.960 CAD−0.25%−0.010 CAD
Bán
55.941K221.526K CAD1.413B CAD−1.11 CAD3.78K
WEEDCANOPY GROWTH CORPORATION
1.13 CAD−2.59%−0.03 CAD
Bán
1.164M1.315M CAD574.077M CAD−7.69 CAD3.151K
WOLFGREY WOLF ANIMAL HEALTH INC
0.68 CAD0.00%0.00 CAD
Theo dõi
9.5K6.46K CAD1.632M CAD−0.06 CAD
XBRAXEBRA BRANDS LTD0.075 CAD7.14%0.005 CAD
Bán
9.74K731 CAD2.754M CAD−0.17 CAD
XLYAUXLY CANNABIS GROUP INC
0.015 CAD0.00%0.000 CAD
Bán
4.656M69.843K CAD13.425M CAD−0.11 CAD
YYYELLOW STEM TECH INC.0.080 CAD14.29%0.010 CAD
Mua
4.822K386 CAD2.144M CAD−0.02 CAD