SOUTH STAR BATTERY METALS CORP

STS TSXV
STS
SOUTH STAR BATTERY METALS CORP TSXV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

STS fundamentals

Tóm tắt tài chính của SOUTH STAR BATTERY METALS CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của STS là 11.074M CAD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu