Vietnam 1Y yieldVietnam 1Y yieldVietnam 1Y yield

Vietnam 1Y yield

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các kỳ hạn chính

Phiếu giảm giá
1.00%
Ngày đáo hạn
Tháng 6 04, 2025
Thời gian đáo hạn
Biểu thị dưới dạng hình ảnh lãi suất đối với khoản nợ trong một dãy các ngày đáo hạn.

Các câu hỏi thường gặp

VN01Y giao dịch ở mức giá 99.898 VND. Xem thêm biến động giá trên biểu đồ.
Tỷ lệ lợi suất hiện tại là 2.008% — không thay đổi trong tuần qua.
Lợi suất VN01Y hiện tại là 2.008%, trong khi tại thời điểm phát hành là 6.650%, nghĩa là đã thay đổi −69.80%. Lợi suất của VN01Y không thay đổi trong một tuần, tháng qua chứng kiến lợi suất giảm 0.25%, và lợi suất của VN01Y đã giảm thêm 13.71% trong năm qua.
Ngày đáo hạn là khi nợ đến hạn và tất cả tiền gốc và/hoặc tiền lãi cần phải trả cho chủ nợ. Ví dụ: ngày đáo hạn của VN01Y4 thg 6, 2025.
Bạn có thể mua VN01Y thông qua các nhà môi giới — chọn mã phù hợp với nhu cầu của bạn rồi tiếp tục. Bạn cũng có thể mua trái phiếu trực tiếp từ tổ chức phát hành. Theo dõi chặt chẽ động lực giátin tức thị trường trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.