Vietnam 2Y yieldVietnam 2Y yieldVietnam 2Y yield

Vietnam 2Y yield

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các kỳ hạn chính

Phiếu giảm giá
1.00%
Ngày đáo hạn
Thời gian đáo hạn
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Biểu thị dưới dạng hình ảnh lãi suất đối với khoản nợ trong một dãy các ngày đáo hạn.

Các câu hỏi thường gặp

VN02Y giao dịch ở mức giá 98.25 VND.
Bạn có thể mua VN02Y thông qua các nhà môi giới — chọn mã phù hợp với nhu cầu của bạn rồi tiếp tục. Bạn cũng có thể mua trái phiếu trực tiếp từ tổ chức phát hành.
Tỷ lệ lợi suất hiện tại là 2.000% — đã tăng 2.51% trong tuần qua.
Ngày đáo hạn là khi nợ đến hạn và tất cả tiền gốc và/hoặc tiền lãi cần phải trả cho chủ nợ. Ví dụ: ngày đáo hạn của VN02Y23 thg 4, 2026.
Lợi suất VN02Y hiện tại là 2.000%, trong khi tại thời điểm phát hành là 7.00%, nghĩa là đã thay đổi −71.43%. Trong tuần qua, lợi suất của VN02Y đã tăng thêm 2.51%, tháng qua chứng kiến lợi suất tăng 27.63%, và lợi suất của VN02Y đã giảm thêm 32.50% trong năm qua.