111

AGV PRODUCTS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1217 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của AGV PRODUCTS

Tổng tài sản của 1217 trong Q1 24 là 14.44 B TWD, tăng 2.96% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 2.54% trong Q1 24 tới 6.62 B TWD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY