111

HEY SONG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1234 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của HEY SONG

Tổng tài sản của 1234 trong Q1 24 là 23.05 B TWD, tăng 1.29% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 21.32% trong Q1 24 tới 4.99 B TWD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY