UNIVERSAL INCUNIVERSAL INCUNIVERSAL INC

UNIVERSAL INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1325 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính UNIVERSAL INC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 1325 trong quý trước là96.38 M TWD, và cao hơn 0.56% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 13.36 M TWD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY