UNIVERSAL INCUNIVERSAL INCUNIVERSAL INC

UNIVERSAL INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1325 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính UNIVERSAL INC.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường 1325, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ