111

LI PENG ENTERPRISE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1447 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của LI PENG ENTERPRISE

Tổng tài sản của 1447 trong Q1 24 là 22.92 B TWD, tăng 20.35% so với kỳ trướcQ4 23. Và tổng nợ phải trả tăng 43.22% trong Q1 24 tới 12.95 B TWD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY