TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2330 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 2330 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 9.21 TWD trong khi ước tính là 8.65 TWD, gây bất ngờ đến 6.43%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 625.53 B TWD mặc dù con số ước tính là 617.91 B TWD. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 8.17 TWD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 577.06 B TWD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 2330 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên