TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2330 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

Doanh thu của TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING trong năm ngoái lên tới 2.26T TWD, phần lớn trong số đó — 1.99T TWD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Wafer, năm trước mang lại 1.41T TWD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.49T TWD, và năm trước đó — 1.02T TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia