CHICONY ELECTRONICSCHICONY ELECTRONICSCHICONY ELECTRONICS

CHICONY ELECTRONICS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2385 nguyên tắc cơ bản

CHICONY ELECTRONICS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 2385 được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 7.80 TWD, hãy mua trước 18 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.92%